Izkliedēto maņu bungu darbnīca

.

Mums ir piecas maņas, un katru no tām varam “lietot” divos veidos. Ir OPERATĪVĀ redze, ar kuru fokusējam objektu jeb – kā paši saka – to redzam. Un ir IZKLIEDĒTĀ redze, kas nevis fokusē kādu konkrētu objektu, bet glži otrādi ...

Duāli Veselais stāsts

.

Mēs dzīvojam interesantā VIETĀ un LAIKĀ. Šī pasaule ir DUĀLA. Mēdz teikt, turklāt pamatoti, ka “kokam divi gali”. Bet vienlaikus šī pasaule ir arī VESELA. Jo gan abi gali, gan viss, kas atrodas starp tiem, ir VESELS koks.

...

Mājvietas stāsts

.

Daba PATI PAR SEVI ir Līdzsvars un Harmonija. Cilvēks meklē Līdzsvaru un harmoniju. Tikai viņš mēdz aizmirst, dažreiz pat pavisam un uz ilgu laiku to, ka pats ir dabas sastāvdaļa. Bet jo vairāk viņš to atceras un apzinās, līdz ar to...

Dzīvesziņas gadagrāmatas stāsts

.

Šoreiz ne mēs, šambungas, bet gan Šambungu dvestie - gan Lauris, gan Arnita ir šo to pastāstījuši. Un kopā ar visādiem interesantiem cilvēkiem sastopami astroloģes Aijas Austrumas veidotajā "Dzīvesziņas gadagrāmatā 2017", kuras va...