Lielo dienu stāsts domās un darbos

.

 “Laiks visu pārvērš, visu maina…” – tā uzsākam vienu no savām bungdziesmām. Jā, uz zemes valda Laiks. Laiks visu rada, visu audzē, visam ļauj ziedēt un nest augļus, un arī visu pārvērš, visu maina. Pats būdams netver...

Visu Peļu Peles stāsts

.

Reiz ne tik senos laikos kādā skaistā Latgales pļavā dzīvoja daudz dažādas peles – lielas un mazas, tievas un apaļīgas, žirgtas un lēnīgas. Viņu vidū izcēlās Visu Peļu Pele. Kamēr pārējās domāja un uztraucās galvenokārt ...

Izkliedēto maņu bungu darbnīca

.

Mums ir piecas maņas, un katru no tām varam “lietot” divos veidos. Ir OPERATĪVĀ redze, ar kuru fokusējam objektu jeb – kā paši saka – to redzam. Un ir IZKLIEDĒTĀ redze, kas nevis fokusē kādu konkrētu objektu, bet glži otrādi ...

Duāli Veselais stāsts

.

Mēs dzīvojam interesantā VIETĀ un LAIKĀ. Šī pasaule ir DUĀLA. Mēdz teikt, turklāt pamatoti, ka “kokam divi gali”. Bet vienlaikus šī pasaule ir arī VESELA. Jo gan abi gali, gan viss, kas atrodas starp tiem, ir VESELS koks.

...