Lielo dienu stāsts domās un darbos

.

 “Laiks visu pārvērš, visu maina…” – tā uzsākam vienu no savām bungdziesmām. Jā, uz zemes valda Laiks. Laiks visu rada, visu audzē, visam ļauj ziedēt un nest augļus, un arī visu pārvērš, visu maina. Pats būdams netver...

Visu Peļu Peles stāsts

.

Reiz ne tik senos laikos kādā skaistā Latgales pļavā dzīvoja daudz dažādas peles – lielas un mazas, tievas un apaļīgas, žirgtas un lēnīgas. Viņu vidū izcēlās Visu Peļu Pele. Kamēr pārējās domāja un uztraucās galvenokārt ...

Izkliedēto maņu bungu darbnīca

.

Mums ir piecas maņas, un katru no tām varam “lietot” divos veidos. Ir OPERATĪVĀ redze, ar kuru fokusējam objektu jeb – kā paši saka – to redzam. Un ir IZKLIEDĒTĀ redze, kas nevis fokusē kādu konkrētu objektu, bet glži otrādi ...

Duāli Veselais stāsts

.

Mēs dzīvojam interesantā VIETĀ un LAIKĀ. Šī pasaule ir DUĀLA. Mēdz teikt, turklāt pamatoti, ka “kokam divi gali”. Bet vienlaikus šī pasaule ir arī VESELA. Jo gan abi gali, gan viss, kas atrodas starp tiem, ir VESELS koks.

...

Mājvietas stāsts

.

Daba PATI PAR SEVI ir Līdzsvars un Harmonija. Cilvēks meklē Līdzsvaru un harmoniju. Tikai viņš mēdz aizmirst, dažreiz pat pavisam un uz ilgu laiku to, ka pats ir dabas sastāvdaļa. Bet jo vairāk viņš to atceras un apzinās, līdz ar to...