Citādas pasaules stāsts

.

Stāsts no žurnālā "Citādā pasaule"