Šambungu stāsti grāmatā

.

 ZINA TIKAI TAVA SIRDS ir lieliska lieliskā Valda Atāla dziesma. 

Tā ir arī mūsu, Šambungu himna un Šampuikas Dāvida dvēseles dziesma.

Nu tā ir arī grāmata, kurā skaisti, skanīgi, garšīgi un smaržīgi apkopots šis tas no mūsu pieredzes. Lūk, ko pati grāmata stāsta par sevi:

Šajā grāmatā pastāstīts kāds posms Šambungu, Laura un Arnitas dzīvē. Posms, kurā tika izsapņota un realizēta ideja par dzīvi nedaudz ārpus vairumam ierastā. Dzīvi pļavā, pašu rokām celtā mājā, kurā nav elektrības, uz kuru neved ceļš, kurā nonāk tikai tie cilvēki, notikumi un ziņas, kuriem jānonāk. Dzīvi, kurā var domāt savas domas un darīt tos darbus, kas jādara. Dzīvi, kuras telpā Laiks iegūst citu vērtību.

Ja mūsu stāsts šajā grāmatā šķiet izlasīšanas un iepazīšanas vērts, tad dodiet ziņu!