Mūsu stāsts kādā stāstā

.

Viss ir savā starpā saistīts un mēs visi ir savā starpā saistīti. Un arī mūsu stāsti ievijas cits citā, veidojot to LIELO stāstu.

Paldies Andrim, Intai, Matīsam un Lindai par silti - smejoši - viegli - plūstošo kopīgo stāstu spēli!

Paldies Intai par stipriem un labiem vārdiem, paldies Matīsam par vērīgu savu un kameras aci un kā vienam, tā otram - par atļauju to visu parādīt šeit, mūsu Šambungvirtuālajāmājā!

https://sirdscels.blogspot.com/2017/08/intervija-ar-lauri-un-arnitu-par-celu.html