2023.gada vasara Šambungās

.

Jaunākais notikums Šambungās visas 2023.gada vasaras garumā - Hipotēžu muzeja iekārtošana!

     Šambungās top Hipotēžu muzejs, kura eksponāti ir... dažādas hipotēzes, domas un viedokļi, kas skaidro šīs PaSaules pastāvēšanu, nozīmi un likumsakarības. Visi aicināti piedalīties gan iepazīt esošo, gan vēstīt savējo.

     KĀPĒC? Kad izlīdzināsies sapratne par PaSaules uzbūvi starp tiem, kuri pārvalda un starp tiem, kurus pārvalda, Sistēma būs spiesta atkāpties.

     GALVENAIS AVOTS - cilvēku skatu punkti par PaSauli. Tie var būt dažādi. Tie var sakrist cits ar citu, tie var tikai līdzināties cits citam, tie var pilnīgi atšķirties cits no cita. Bezgalība tikai tāpēc ir bezgalība, ka spēj iekļaut sevī visu.Cilvēks spēj iekļauties bezgalībā ar izpratni, sapratni un gudrību, kas ļauj būt elastīgam pret citu cilvēku viedokļiem un vienlaikus būt pietiekami stabilam, lai turētu savu PaSaules izpratni.

     GALVENAIS UZSTĀDĪJUMS - lai katra hipotēze papildinātu cita citu. Papildinot un bagātinot skaidrību par PaSauli, kura arī ietver sevī un dod vietu būt sevī jebkuram viedoklim, jebkurai domai un hipotēzei. Arī pretrunas ir šīs PaSaules neatņemama sastāvdaļa, bet tikai, lai ļautu būt vienam veselajam un bezgalīgajam.

     GALVENAIS NOLŪKS - izzināt šo PaSauli, kurā mēs dzīvojam. Izzināt un apgūt. Izzināt, lai justos stabili šajā informatīvi piesātinātajā laikmetā. Lai prastu izdarīt izvēles un iet savu dzīves ceļu. Dzīvot to, nevis neziņā nodarboties ar izdzīvošanu. Apgūt, lai iedzīvinātu sapratni par PaSauli savā un apkārtējā ikdienā. Praktiski, lietderīgi un racionāli. Tieši tā, kā laikmets prasa - izspēlējot to caur katra cilvēka dzīvi.

     VĒLAMAIS - mācēt noformulēt domu, lai tā būtu pēc iespējas saprotamāka gan citiem cilvēkiem, gan, protams, pašam sev. Neizlēdzot oriģinalitāti.

     FORMĀTS - "cik cilvēku, tik viedokļu". Tik arī formātu.

     VIETA - Šambungas. Top muzejs - Top baznīca.

     LAIKS - Maija, jūnija, jūlija, augusta sestdienas. Kā arī jebkura cita diena, kad atbrauksiet.

     SAZINĀŠANĀS - viss ir uz sarunāšanu. Šambungās visērtāk un vieglāk ir sazvanīties. Lauris 29486364